கனடாவில் நடைபெற்ற மத்திய அரசு ஆட்சிக்கான 2021 தேர்தலில் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவின் கட்சி அதிக இடங்களை வென்றனர்!


Last(Updated)


1st(Updated)

முலுமையான விபரங்கள் பின்னர் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்... Canada 2021

0 Comments